Katedra Inżynierii Biomedycznej

Nasze badania:


Projekty realizowane na podstawie umów zawartych z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Nauki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju:

 • Metoda elektrochemicznego oznaczania markerów martwicy mięśnia sercowego z wykorzystaniem podłoża nanorurek ditlenku tytanu modyfikowanego nanocząsteczkami złota, PRELUDIUM 18, 2020-2022, kierownik Ewa Paradowska
 • Charakterystyka elektrochemiczna dwuściennych nanorurek tlenku tytanu (IV) dla potencjalnych zastosowań w implantologii, MINIATURA 3, 2019-2020, kierownik Katarzyna Arkusz
 • Elektrochemicznej metody oznaczania poziomu białek szoku cieplnego z wykorzystaniem bioczujników opartych na podłożu nanorurek ditlenku tytanu na folii tytanowej modyfikowanym nanocząsteczkami srebra, Preludium 14, 2018-2020, kierownik Marta Nycz
 • Interakcja bioresorbowalnego materiału z tkanką w warunkach zmiennych odkształceń na przykładzie cewki moczowej, Opus 11, 2017-2020 kierownik Romuald Będziński
 • Opracowanie elektrochemicznego biosensora do wykrywania wybranych cytokin na podłożu Ti/TiO2 S, Diamentowy Grant, 2012-2014, kierownik Katarzyna Arkusz
 • Sensory na bazie Ti/nanostrukturalny TiO2 do zastosowań medycznych, Projekt międzynarodowy MNT ERA-NET MNT, 2011-2012, koordynator projektu Elżbieta Krasicka-Cydzik
 • Otrzymywanie i charakterystyka samoorganizujących się nanomateriałów tlenkowych na implantowych stopach tytanu, N507 082 31/2009, kierownik Elżbieta Krasicka-Cydzik, 10/2006 - 04/2009
 • Wpływ gięcia na charakterystykę in vitro anodowej warstwy wierzchniej implantowego stopu tytanu Ti6Al4V (PROMOTORSI, dr inż. Agnieszka Kierzkowska), kierownik Elżbieta Krasicka-Cydzik, 3 T08C 015 30, 2006-2007
 • Elektrochemiczne oczyszczanie metali przy zastosowaniu nietradycyjnych reagentów, Novel Electrochemical Methods of Metals Cleaning, WAR/191/341, projekt British-Polish Joint Research Programme 2000-2003, Department of Materials Science and Metallurgy, Cambridge University, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Elżbieta Krasicka-Cydzik, kierownik strony polskiej projektu, dr R. V. Kumar - kierownik strony brytyjskiej)
 • Improvement of titanium alloys by anodizing, projekt badawczy, 2000-2002, Elżbieta Krasicka-Cydzik Uniwersytet Zielonogórski, Istituto per la Corrosione Marina dei Metalli, Genua Włochy, dr Maria Beccaria

 

Tematyka badawcza:

 • Diagnostyka zjawisk degradacji oraz optymalizacja procesów kształtowania właściwości warstw wierzchnich materiałów implantowych i innych tworzyw konstrukcyjnych (zwłaszcza stopów tytanu i stali implantowych) na etapach technologicznych oraz w fazie eksploatacji.
 • Ocena wpływu technologii wytwarzania (kształtowanie mechaniczne i obróbka powierzchniowa) oraz warunków eksploatacji (naprężenia, stan warstwy wierzchniej) na cechy użytkowe materiałów implantowych i innych tworzyw konstrukcyjnych.
 • Kształtowanie właściwości warstw wierzchnich tworzyw konstrukcyjnych metodami chemicznymi i elektrochemicznymi.
 • Formowanie i stosowanie tlenkowych warstw nanostrukturalnych na stopach tytanu do celów medycznych (biosensory) i ochrony środowiska
 • Optymalizacja procesów rafinacji i modyfikacji metali oraz stopów w stanie stałym i ciekłym za pomocą metod elektrochemicznych.
 • Projektowanie urządzeń przeznaczonych do rehabilitacji ruchowej w tym wspomagających ćwiczenia osiowe stosowane w kinezyterapii.
 • Badania nad algorytmami sterowania w urządzeniach do ćwiczeń izotonicznych i izokinetycznych uwzględniających kinematykę układu kostno-mięśniowego człowieka oraz cel wykonywanych ćwiczeń.
 • Badania nad stosowaniem sygnałów EMG do sterowania urządzeniami rehabilitacyjnymi oraz aparatami protetycznymi.
 • Projektowanie systemów wizyjnych do kontroli ruchu w aspekcie biomechaniki, diagnostyki terapeutycznej oraz kontroli ćwiczeń rehabilitacyjnych.
 • Projektowanie układów biomechanicznych wspomagających dysfunkcje układu ruchowego człowieka i zwierząt, analiza kinematyki ruchu.
 • Projektowanie i testowanie elementów uchwytowych stanowisk badawczych w zakresie badań biomechanicznych.

Mapa

Kontakt

Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

Sekretariat

tel.: 683282273

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uniwersytet Zielonogórski

ul. Prof. Z.Szafrana 4

65-516 Zielona Góra

Wykorzystujemy ciasteczka tylko do celów statystycznych i dopasowania treści. Czytaj więcej