Polityka prywatności

Katedra Metalurgii i Inżynierii Materiałowej została powołana w 2019 roku z inicjatywy prof. dr hab. inż. Adama Bydałka, w wyniku reformy powstałej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego tzw. Ustawy 2.0. 
Obecny skład osobowy Katedry stanowią: prof. dr hab. inż. Adam Bydałek - kierownik Katedry, dr hab. inż. Maria Kowal, prof. UZ, dr inż. Izabela Gabryelewicz, dr inż. Marek Rybakowski, dr Czesław Częstochowski, dr inż. Maciej Wędrychowicz, dr inż. Patryk Krupa.

 

Działalność

metalurgyDziałalność naukowo-badawcza wiąże się ściśle z zagadnieniami technologicznymi krajowego przemysłu. Uwzględnia mechanizm i kinetykę procesów otrzymywania i rafinacji miedzi, cynku, ołowiu, aluminium, kadmu oraz metali szlachetnych i rzadkich. Realizowana jest ona w dwóch grupach obejmujących badania podstawowe oraz utylitarne. W zakresie badań podstawowych realizowane są prace związane z określeniem właściwości fizykochemicznych wieloskładnikowych stopów, jak również zagadnienia mechanizmu reakcji elektrodowych w ciekłych solach, a także określeniem wpływu różnych fluorków metali na przewodność elektryczną w stanie stałym i ciekłym soli na bazie kriolitu. Odrębną grupą zagadnień o charakterze utylitarnym realizowana jest we współpracy z różnymi zakładami przemysłu metali nieżelaznych oraz z jednostkami zagranicznymi. W tym obszarze prowadzone są prace dotyczące: opracowania nowej technologii odzysku miedzi z żużli zawiesinowych, modyfikacji procesu odzysku ołowiu z materiałów ołowionośnych przez zastąpienie złomu żelaza jego substytutem, opracowania metody otrzymywania stopu Fe-Mo, opracowania metody otrzymywania z molibdenowych koncentratów siarczkowych stopu Fe-Mo stosowanego do stopowania stali i żeliw, rafinacji ołowiu, w tym procesu jego odtalowania. Szczególny przedmiot badań stanowią zagadnienia związane z szeroko pojętym recyklingiem metali ze złomów i odpadów hutnictwa metali nieżelaznych oraz prace dotyczące utylizacji toksycznych odpadów przemysłowych.

 

Oferta – usługi, produkty, technologie i inne

iimib ekspertyzyLaboratorium może podjąć się wykonania szerokiego spektrum prac badawczych nad nowymi technologiami otrzymywania i rafinacji metali nieżelaznych, odzysku metali ze złomów i odpadów przemysłowych oraz utylizacji toksycznych odpadów przemysłowych. Ponadto, możemy wykonać ekspertyzy oraz oznaczenia właściwości fizycznych różnych materiałów występujących w procesach metalurgicznych.

Mapa

Kontakt

Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

Sekretariat

tel.: 683282273

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uniwersytet Zielonogórski

ul. Prof. Z.Szafrana 4

65-516 Zielona Góra

Wykorzystujemy ciasteczka tylko do celów statystycznych i dopasowania treści. Czytaj więcej